Blanquerna és una institució universitària l’origen de la qual remunta l’any 1948, quan el Bisbat de Barcelona va erigir l’Escola de Magisteri de l’Església. Però no va ser fins més tard que va assumir el nom de Blanquerna, en el moment en què, seguint l’esperit del Concili Vaticà II, les Escoles de Magisteri de La Salle de Cambrils i la de Sant Joan Bosco de Sentmenat es van unir a aquest centre i, alhora, es forjà el tarannà pedagògic més reconegut i propositiu de Blanquerna, inspirat en aquesta obra de Ramon Llull.

Progressivament, Blanquerna es consolidà com a fundació diocesana sense ànim de lucre. Alhora, va sumar-se, com a membre fundador, a la Universitat Ramon Llull (1991), la primera universitat privada a Catalunya estructurada de forma federativa i d’inspiració cristiana, que ha celebrat ja els vint-i-cinc anys i és l’únic centre universitari d’iniciativa social a Catalunya amb la qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI).

Blanquerna vol continuar actualitzant-se, sempre atenta al temps en què vivim i oferint tota una «pedagogia de l’amor» com a camí educatiu interior i personalitzat en l’ensenyament universitari, a imatge de Ramon Llull, ja que, com deia ell mateix: «qui parla amb amor embelleix allò que diu». I això que hem viscut en aquests setanta anys esdevé avui un record entranyable i és alhora la millor promesa d’un futur creatiu i fascinant per a Blanquerna.

Però aquests setanta anys no haurien estat possibles sense la implicació i la dedicació de tots els professors, el personal d’administració i serveis, els equips directius, els estudiants i les seves famílies, el Bisbat de Barcelona, les Congregacions Religioses, el Patronat de Blanquerna i tots els col·laboradors externs que han confiat en la nostra institució. Des d’aquest espai els vull agrair la dedicació i vull encoratjar-los perquè continuïn treballant amb esperit creatiu i engrescador en aquest projecte singular.

A més de la nostra peculiar configuració de campus urbà, en aquests darrers anys s’han desplegat un nombre important de projectes nous i s’ha incorporat una quantitat significativa de personal. Per això desitjo que aquest aniversari sigui una oportunitat extraordinària per fomentar la cohesió, el reconeixement mutu i la percepció del conjunt.

Dr. Salvador Pié,
president de la Fundació Blanquerna.